tisdag 30 augusti 2016

Firar-kort till nybakad licentiat

En kollega - och tillika turfare - har erhållit en ny akademisk rank, nämligen Filosofie Licentiat.
Turf-gubben formar ett T i "grattis".
Att döma av reaktionen vid mottagandet så var licentiaten mycket nöjd över kortet! :)

Inga kommentarer: